Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding:

 

Bij vrijwel alles wat wij mensen doen spelen psychosociale factoren een rol. Psychosociale begeleiding betreft het begeleiden van mensen met klachten die niet voortkomen uit een psychische stoornis, maar een gevolg zijn van levensproblemen.
Soms kan dit zo ingrijpend zijn, dat we hier zelf geen oplossing voor kunnen vinden.

Psychosociale hulpverlening heeft ondermeer als uitgangspunt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is dan ook van groot belang dat beiden zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht zijn om goed te kunnen functioneren.
Een moeilijke situatie kan dit evenwicht verstoren.

Dit zal over het algemeen te maken hebben met:

 • Persoonlijke moeilijkheden
 • Relationele problemen
 • Verstoorde werkrelatie(s)
 • Maatschappelijke situatie(s)

 

Voorbeelden van problemen waar je dan last van kunt hebben:

 • Niet lekker in je vel zitten
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Stress
 • Conflicten
 • Slapeloosheid
 • Depressie
 • Burn-out
 • Eenzaamheid
 • Moeilijkheden met intimiteit of op seksueel gebied
 • Scheidingsproblematiek
 • Midlife problemen
 • (omgaan met) ziekte
 • Werkloosheid
 • Gebrek aan zingeving
 • Uitzichtloosheid

 

Als psychosociaal begeleider verdiep ik me in jouw persoonlijke situatie. Dit doe ik onder andere door goed te luisteren naar- en me af te stemmen op ‘het verhaal’ met alle bijbehorende gevoelens en emoties. Hierbij werken we ‘stap voor stap’ nauw samen. Dit is van groot belang voor het verkrijgen van inzicht in- en ordening van jouw persoonlijke probleemgebieden.

Zodoende kun je het overzicht over jouw eigen situatie geleidelijk opbouwen en kan tevens jouw eigen kracht hervonden en aangesproken worden. Vanaf een bepaald moment ben je (zelfstandig) in staat om handelend op te treden en problemen op te lossen: er is sprake van (een nieuw) evenwicht!